Gebruikersvoorwaarden

Het onderstaande is van toepassing op de volledige website. Door deze website te gebruiken stemt u in met de gebruiksvoorwaarden.

1. Uiteenzetting

 • De webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze gebruiksvoorwaarden opneemt met de intentie deze gebruiksvoorwaarden daarop te laten gelden.
 • De uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina.
 • Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bv. kopen, huren).
 • U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt.
 • De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten.
 • Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. De uitgever

a) Zal de inhoud van de webpagina regelmatig actualiseren/aanvullen, maar desondanks deze zorg kan het mogelijk zijn dat de inhoud onvolledig/onjuist is.
b) Verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
c) Is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
d) Mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
e) Behoudt zich het recht een gebruiker de volledige of gedeeltelijke toegang tot de webpagina of het gebruik daarvan te ontzeggen. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
f) Is niet verantwoordelijk voor de aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging in van die bestanden.

3. Onrechtmatig gebruik

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent tevens volledig verantwoordelijk voor wat u via de webpagina naar ons verstuurd.

4. Vrijwaring

U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en andere, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants en dergelijke die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Uw voordelen bij Turboprint

 • Neutrale verzending mogelijk
 • Geen extra of verborgen kosten
 • Grafische ondersteuning mogelijk
 • Leveren elders in Europa mogellijk
 • Gegarandeerde ISO 12647-2 kwaliteit

 

 • Snelle leveringstermijnen
 • SSL versleutelde betaling
 • Alle betaalkaarten mogelijk
 • File check bij elke bestelling
 • Gratis geleverd in de Benelux

 

20.000 afhaalpunten

Servicepunt

Referenties / Klanten

Stel ons een vraag