Eco Gecertificeerd

Ecologisch verantwoord drukken betekent besparen op natuurlijke bronnen en gebruik maken van milieuvriendelijke en alternatieve middelen die economisch en ecologisch duurzaam zijn en de vrijkomende CO2 drastisch verminderen! Om de resterende belasting op de natuur te compenseren gebruikt de drukkerij niet alleen groene energie, maar wordt ook nog eens geïnvesteerd in groene en ecologische projecten!

 

474 vierkante meter ofte 68kWp aan zonnepanelen

           
Eind 2009 kwam er een eind aan de bouw van een eigen fotovoltaïsche installatie, de gekende ‘zonnepanelen’, op het dak van de drukkerij. Het was een zeer belangrijke stap in het produceren en onderhouden van een eigen energiebron, zonder de natuur te belasten en de uitstoot van CO2 tot een minimum te herleiden. Maar daar blijft het niet bij! Om de druk op het milieu te verminderen wordt er steeds gezocht naar de beste manier om een steentje bij te dragen en de uitgestoten CO2 niet alleen te verlagen, maar meteen ook te compenseren.
          Zonne-energie
             
top

Duurzame klimaatneutrale ontwikkeling

           
Ondanks alle inspanningen en gebruik van duurzame energie, is een beperkte CO2 uitstoot onvermijdelijk bij de productie van uw drukwerk. We doen er echter alles aan om deze uitstoot ruimschoots te compenseren door te investeren in groene projecten, zoals de Windmolens in de Marmara regio en PROJECT TOGO in West-Afrika. Zowel op nationaal- als internationaal niveau zullen deze projecten bijdragen aan zowel de economie als aan het leefmilieu in Europa. Op dit moment wordt voor het opwekken van elektriciteit voornamelijk aardgas, bruinkool en waterkracht gebruikt. Helaas zijn projecten voor groene energie, welke niet zijn gebaseerd op waterkracht, slechts goed voor een klein percentage van de totale elektriciteitsproductie en is er nood aan meer middelen! De drukkerij staat volledig achter deze natuurvriendelijke oplossingen en investeren daarom graag in goede projecten!
          NatureofficeCO2 neutraal
             
top

Windmolenpark in de Marmara regio

           
Om nog een stap verder te gaan en een nog beter leefmilieu na te streven investeerde de drukkerij in de ontwikkeling van het windmolenpark in de Marmara regio. Op een hoogte van 350 m boven de zeespiegel werden 20 nieuwe windturbines met een nominale capaciteit van 3 Mw gebouwd, alle samen goed voor een besparingen van meer dan één miljoen ton CO2 in de eerste 7 jaar! Het windmolenpark van de Marmara regio zal één van de belangrijkste toeleveranciers worden voor groene energie in Europa! In de eerste plaats zorgt dit project ervoor dat er minder broeikasgassen, die op de conventionele manier opgewekte worden, in de lucht terecht komen. Emissies van luchtverontreinigende stoffen en roetdeeltjes worden drastisch verlaagd!
          Windenergie
             
top

Certificaat TOGO

           
In het boekjaar 2015 produceerde de drukkerij 14,541 ton aan CO2e. Dit totaal aan broeikasgassen wordt volledig gecompenseerd door duurzaam te investeren in een erkend project ter bescherming van het klimaat, zoals het PROJECT TOGO in West-Afrika! Met de hulp van dit project zal een gebied van 20.000 hectare voormalig braakliggend terrein worden bebost en omgezet in een beschermd natuurgebied. Dit gebied, dat zo’n 60 jaar geleden was bedekt met het regenwoud, zal nu worden beplant met lokale boomsoorten, zoals Gmelin, Neem of Anakardium. Het bebossingsproces zal in strikt omschreven bosjes worden uitgevoerd. De uitvoering hiervan zal zorgen voor een echt wilde dieren refugium en een verbetering van de micro- klimatologische omstandigheden alsook de plaatselijke werkgelegenheid.

          Natureoffice Certificate
             
top

Uw voordelen bij Turboprint

  • Neutrale verzending mogelijk
  • Geen extra of verborgen kosten
  • Grafische ondersteuning mogelijk
  • Leveren elders in Europa mogellijk
  • Gegarandeerde ISO 12647-2 kwaliteit

 

  • Snelle leveringstermijnen
  • SSL versleutelde betaling
  • Alle betaalkaarten mogelijk
  • File check bij elke bestelling
  • Gratis geleverd in de Benelux

 

20.000 afhaalpunten

Servicepunt

Referenties / Klanten

Stel ons een vraag